وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!

وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!
توسط: fun در تاریخ 16 شهریور، 1395

توضیحات: وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!

تصویر بالا مربوط به سال ۱۹۳۸، دفتر شرکت سامسونگ در کره جنوبی است زمانی که سامسونگ در کار صادرات میوه،‌ سبزیجات و ماهی بود.
دانلود عکس وقتی سامسونگ در وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!
دانلود عکس سبزی‌فروش در وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!
دانلود عکس بود! در وقتی سامسونگ سبزی‌فروش بود!

ادامه توضیحات...