هنرمندی به نام "دنیس آزولد" طی هشت سال گذشته بیش از ۸۰...

هنرمندی به نام "دنیس آزولد" طی هشت سال گذشته بیش از ۸۰...
توسط: news در تاریخ 18 فروردین، 1396

توضیحات: هنرمندی به نام "دنیس آزولد" طی هشت سال گذشته بیش از ۸۰ هزار کیلومتر را بین ۱۰ ایالت آمریکا پیموده تا از زیباترین طوفان های روی زمین عکاسی کند#گذشته به حوادث و رویدادهایی اشاره دارد که مربوط به زمانی قبل از یک زمانِ مشخص هستند. این کلمه در تقابل با حال و آینده قرار می‌گیرد.

ادامه توضیحات...