بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد

بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد
توسط: news در تاریخ 26 فروردین، 1397

توضیحات: بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد
#اقتصادیادامه توضیحات...

متن مرتبط:
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد - ارانیکو - Eranico | بخشنامه دستمزد ۹۷ به انضمام دستورالعمل های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد - tnews | امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد - parsine | امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعمل‌های افزایش ... | بخشنامه دستمزد ۹۷ به انضمام دستورالعمل های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.
بخشنامه دستمزد 97 ابلاغ شد+سند - اخبار تسنیم - Tasnim | بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+سند امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای ...
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+سند | تهران پرس | امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد :: قانون | بخشنامه دستمزد ۹۷ به انضمام دستورالعمل های اجرایی در مورد کارگران مزدی و دائم، کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و جدول احتساب مزد سنوات ابلاغ شد.