چنگال لودرها شهر باستانی شوش را زخمی کرد

چنگال لودرها شهر باستانی شوش را زخمی کرد
توسط: news در تاریخ 08 دی، 1397

توضیحات: چنگال لودرها شهر باستانی شوش را زخمی کرد

️لودرها شش ساعت از شب گذشته را در ورودی شهر باستانی شوش فعالیت کردند و حتی تعدادی آثار سفالی نیز از دل زمین بیرون کشیدند که سرانجام با وساطت تلفنی معاون میراث فرهنگی کشور و استانداری شوش تا زمان راضی کردن یکی از طرفین، طرح ایجاد زیرگذر جنجالی شوش متوقف شد/ایسنا
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: