راهپیمایی 13 آبان حوزه ی علمیه شهید بهشتی نوشهر _ 1397 (عکس از رحمان مقدم)

راهپیمایی 13 آبان حوزه ی علمیه شهید بهشتی نوشهر _ 1397 (عکس از رحمان مقدم)
توسط: Rahman_Moghadam در تاریخ 12 آذر، 1397