پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود

پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود
توسط: news در تاریخ 27 دی، 1396

توضیحات: پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود

رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین‌المللی خود استفاده خواهد کرد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
«پوتین» صاحب خودروی ملی روسیه می شود | رئیس جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین المللی خود استفاده خواهد کرد.
پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می شود +عکس | رئیس جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین المللی خود استفاده خواهد کرد.رئیس جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور ...
«پوتین» صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود | رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین‌المللی خود استفاده خواهد کرد.
پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود (+عکس) - kodoom - Kodoom | رئیس جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین المللی خود استفاده خواهد کرد. به گزارش ایسنا از ریانووستی، دنیس مانتوروف وزیر صنعت و ...
پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود | رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین‌المللی خود استفاده خواهد کرد.
پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود - ایسنا | رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین‌المللی خود استفاده خواهد کرد.
پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود +عکس | رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این کشور برای دیدارهای رسمی و بین‌المللی خود استفاده خواهد کرد.رئیس‌جمهوری روسیه به زودی از خودروی ملی ساخت این ...