تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد.

تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد.
توسط: fun در تاریخ 24 مرداد، 1398

توضیحات: تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد.
کوتوله معلولِ مسیحی بنام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود بنام عبدالله بود.
سمیر بر دوش عبدالله در رفت و آمدهایش به او وابسته بود و نقش چشم عبدالله نابینا را داشت و در کوچه پس کوچه‌های دمشق با راهنمایی وی، عبدالله از چاله‌ها و پستی بلندی‌ها می‌گذشت. یکی می‌دید و دیگری راه می‌رفت، اینچنین همدیگر را کامل می‌کردند.
هر دو در کودکی یتیم شدند و بدون سرپرست در اتاقی با هم زندگی می‌کردند و با هم کار می‌کردند.
سمیر قصه‌گو بود و در یکی از قهوه خانه‌های قدیمی و معروف دمشق برای مردم قصه می‌گفت و عبدالله روشندل کنار قهوه‌خانه نخود و لوبیای داغ می‌فروخت.
سمیر قبل از عبدالله درگذشت و عبدالله به شدت متاثر شد،طوری که یک هفته تمام در اتاقش گریست، تا جائی که جسد بی‌جانش که از شدت اندوه فوت شده بود را در اتاقش پیدا کردند.
این دو مرد ساده دل، که دین یکدیگر را نفهمیدند، با هم زندگی کردند و به انسانها ثابت کردند که ما به همدیگر نیاز داریم بدون اینکه دین و باور یکدیگر را در نظر بگیریم.
ملت عشق از همه دینها جداست
عاشقان را ملت و مذهب خداست
مولاناادامه توضیحات...

متن مرتبط:
تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد. | تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد. کوتوله معلولِ مسیحی بنام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود بنام عبدالله بود. سمیر بر دوش عبدالله در رفت ...
داستان جالب از تصویر واقعی در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق - آژانس ... | داستان جالب از تصویر واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد. کوتوله معلولِ مسیحی بنام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود بنام عبدالله بود.
ملت عشق از همه دین ها جداست | پیک شادی | تصویری واقعی که در سال ۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد! کوتوله معلول مسیحی به نام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود به نام عبدالله بود! سمیر بر دوش عبدالله در
Naseer Sherzada, Kabul Afghanistan, Kabul (2019) | 16/04/2019 . تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد. کوتوله معلولِ مسیحی بنام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود بنام عبدالله بود.
Waheedullah Bayat - Home | Facebook | عبدالاحمد ميرزايي. تصویری واقعی که در سال ۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد! کوتوله معلول مسیحی به نام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود به نام عبدالله بود!
خصدرا ( صنعتی دریایی ایران ) | صفحه 12474 | تالار بورس | تصویری واقعی که در سال۱۸۸۹ میلادی در دمشق گرفته شد. کوتوله معلولِ مسیحی بنام سمیر، بر دوش دوست نابینای مسلمان خود بنام عبدالله بود.
Naseer Sherzada, Kabul Afghanistan, Kabul (2019) | 08/06/2019 . درسال 2015 یک زن بنام "جوی ملن" ادعا کرد میتواند بوی بیماری ها را حس کند. بعد از تست هایی که از او گرفته شد او پیراهن 12 فرد را بو کرد و گفت 6 نفر از انها پارکینسون دارند، حرف او درباره 5 نفر درست بود و حدود 8 ماه بعد نفر 6 ...