یک خانواده استرالیایی از این سنگ به مدت ۱۰ سال به عنوان...

یک خانواده استرالیایی از این سنگ به مدت ۱۰ سال به عنوان...
توسط: ajaieb در تاریخ 15 اردیبهشت، 1398

توضیحات: یک خانواده استرالیایی از این سنگ به مدت ۱۰ سال به عنوان دستگیره در خانه استفاده کردند،
پس از مدتی متوجه شدند که یک یاقوت گرانقیمت است و در حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد.

عجیب ولی واقعی
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: