فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع

فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع
توسط: news در تاریخ 15 دی، 1395

توضیحات: فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باعث ایجاد گودالی بزرگ و ترک‌خوردگی در چند ساختمان شد/خبرآنلاین

دانلود عکس فرونشست در فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع
دانلود عکس زمین در فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع
دانلود عکس در در فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع
دانلود عکس خیابان در فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع
دانلود عکس بیگلو در فرونشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باع

ادامه توضیحات...