در واکنش به محدودیت‌های وضع‌شده از سوی واشنگتن، پارلمان اروپ...

در واکنش به محدودیت‌های وضع‌شده از سوی واشنگتن، پارلمان اروپ...
توسط: news در تاریخ 12 اسفند، 1395

توضیحات: در واکنش به محدودیت‌های وضع‌شده از سوی واشنگتن، پارلمان اروپا خواستار تعلیق ورود بدون روادید آمریکایی‌ها به اروپا شد


#واکنش ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
#واکنش به معنای عکس‌العمل و پاسخ است.

ادامه توضیحات...