پست اینستاگرامی صفحه رسمی AFC در واکنش به انتخاب فرهاد...

پست اینستاگرامی صفحه رسمی AFC در واکنش به انتخاب فرهاد...
توسط: varzeshi در تاریخ 10 اردیبهشت، 1398

توضیحات: پست اینستاگرامی صفحه رسمی AFC در واکنش به انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلالادامه توضیحات...

متن مرتبط: