مراسم هشتادمین سالگرد درگذشت "مصطفا کمال پاشا" (آتا ترک...

مراسم هشتادمین سالگرد درگذشت "مصطفا کمال پاشا" (آتا ترک...
توسط: fun در تاریخ 20 آبان، 1397

توضیحات: مراسم هشتادمین سالگرد درگذشت "مصطفا کمال پاشا" (آتا ترک) بنیانگذار جمهوری ترکیه در شهر ازمیرادامه توضیحات...

متن مرتبط: