نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...

نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...
توسط: ajaieb در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را نیز تحمل کند و غرق نشود!
ریشه این گیاه به تنهایی بیش از 10 متر طول دارد و همچنین قطر آن نیز نزدیک به 5 م

دانلود عکس نیلوفر در نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...
دانلود عکس آبی که در نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...
دانلود عکس می تواند در نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...
دانلود عکس وزن در نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...
دانلود عکس انسان ها در نیلوفر آبی که می تواند وزن انسان ها 80 کیلویی را ن...

ادامه توضیحات...