نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
توسط: fun در تاریخ 02 بهمن، 1395

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت. او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد. #ترامپ #نقدوانه
امتیاز : 89 از 100 تعداد رای دهندگان 60

توضیحات: نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد.

#ترامپ
#نقدوانه

ادامه توضیحات...

telegram