نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.

نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
توسط: fun در تاریخ 02 بهمن، 1395

توضیحات: نقدوانه ترامپ در دفتر کارش در کاخ سفید حضور یافت.
او در اولین اقدام احکام انتصاب وزرای دفاع و امنیت داخلی را امضا کرد.

#ترامپ
#نقدوانه

ادامه توضیحات...