لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان

لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان
توسط: news در تاریخ 26 تیر، 1397

توضیحات: لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان
ادامه توضیحات...

متن مرتبط:
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | دولت عربستان تصمیم گرفته تا در راستای اجرای طرح اصلاحات ولی‌عهد سعودی، «بینش اسلامی» را از برنامه درسی مدارس این کشور حذف کند.وزارت آموزش و پرورش سعودی در پی لغو این برنامه‌های اسلامی قرار ...
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | وزارت آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد.
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | تی نیوز | وزارت آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه های درسی «بینش اسلامی» شد.
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | انتخاب | خبروان | وزارت آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد.
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | جهان | خبروان | وزارت آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد.
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان - مگیتو | وزارت آموزش و پرورش عربستان با صدور بخشنامه‌ای برای همه مدارس این کشور، خواستار لغو طرح و برنامه‌های درسی «بینش اسلامی» شد.
لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان | لغو دروس اسلامی در همه مدارس دولتی عربستان دولت عربستان تصمیم گرفته تا در راستای اجرای طرح اصلاحات ولی‌عهد سعودی، «بینش اسلامی» را از برنامه درسی مدارس این کشور