جهان وارد سال 2019 میلادی شد

جهان وارد سال 2019 میلادی شد
توسط: news در تاریخ 10 دی، 1397

توضیحات: جهان وارد سال 2019 میلادی شد

سال 2019 میلادی از شرقی ترین نقطه کره زمین؛ در منطقه « تونگا » واقع در اقیانوس آرام جنوبی آغاز شدادامه توضیحات...

متن مرتبط: