رهبرانقلاب: رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و

رهبرانقلاب: رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و
توسط: islam در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب: رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان (عج) امید و انتظار را به طور دایم در دل انسان زنده نگه میدارد.
جمعه‌ها؛ #مهدويت_رهبري


دانلود عکس رهبرانقلاب: در رهبرانقلاب: رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و

ادامه توضیحات...