یک فرمول برای تعیین قد فرزند آینده ی خود وجود دارد:...

یک فرمول برای تعیین قد فرزند آینده ی خود وجود دارد:...
توسط: salamat در تاریخ 05 دی، 1397

توضیحات: یک فرمول برای تعیین قد فرزند آینده ی خود وجود دارد:

اگر پسردار شدید، قد مادر را با قد پدر جمع بزنید و سپس۱۲/۷ سانتیمتر به آن اضافه کنید. مجموع این اعداد را تقسیم بر ۲ کنید. عدد به دست آمده، قد پسرتان خواهد بود

اگر دختردار شدید، قد مادر را با قد پدر جمع بزنید و مجموع آن ها را منهای ۱۳ کنید. سپس عدد به دست آمده را تقسیم بر ۲ کنید. رقم نهایی، قد دخترتان خواهد بود.
قد دخترتان در ۱۸ ماهگی و قد پسرتان در ۲ سالگی را ثبت کنید و این اعداد را ضرب در ۲ کنید. عدد به دست آمده( 10سانت کمتر یا بیشتر) قد فرزندتان در آینده خواهد بود.

روش دیگر در تصویر توضیح داده شده (️)


ادامه توضیحات...

متن مرتبط: