اگر ساقه یک گل رز را به صورت عمودی به ۴ قسمت برش ده

اگر ساقه یک گل رز را به صورت عمودی به ۴ قسمت برش ده
توسط: آموزشی در تاریخ 11 آذر، 1395

توضیحات: اگر ساقه یک گل رز را به صورت عمودی به ۴ قسمت برش دهید و هر کدام در ظرف آبی با چهار رنگ متفاوت قرار دهید، در نهایت میتوانید یک گل رز رنگین کمانی داشته باشید

ادامه توضیحات...

telegram