معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
توسط: news در تاریخ 16 اسفند، 1395

توضیحات: معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

سس سالاد با مارک تجاری کنز (KENS) محصول کشور آمریکا فاقد مجوز وزارت بهداشت است/باشگاه خبرنگاران


ادامه توضیحات...