یک استارت آپ چینی اسکوتری زیر آبی ساخته که می تواند با...

 یک استارت آپ چینی اسکوتری زیر آبی ساخته که می تواند با...
توسط: danesh در تاریخ 28 اردیبهشت، 1396

توضیحات: یک استارت آپ چینی اسکوتری زیر آبی ساخته که می تواند باسرعت ۵.۶ کیلومتر در ساعت کاربر را در عمق ۴۰ متری آب به دنبال خود بکشد/منبع:مهر


ادامه توضیحات...