️با حکم کمیته اخلاق، عباسی، مدیرعامل سیاه جامگان

️با حکم کمیته اخلاق، عباسی، مدیرعامل سیاه جامگان
توسط: news در تاریخ 09 اسفند، 1395

توضیحات: ️با حکم کمیته اخلاق، عباسی، مدیرعامل سیاه جامگان تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شد./انتخاب


ترکیبی از رنگهای زرد و آبی و قرمز پ
#سیاه یا مِشکی رنگی است که نور هیچ قسمتی از طیف قابل رؤیت را بازتاب نمی‌کند. به تعریفی دیگر #سیاه حاوی همه رنگ‌ها در طیف قابل رؤیت هست و گاه به آن رنگ بی‌فام هم گفته شده.
#سیاه سیر را #سیاه پرکلاغی هم می‌گویند. رنگ شبقی نیز نوعی از #سیاه بسیار سیر است. برای توصیف شناسنامه‌ای رنگ #سیاه چشم واژهٔ مشکی کاربرد بیشتری دارد.
این رنگ از اولین رنگ‌هایی بوده که در دورهٔ نوسنگی برای نقاشی بر روی دیوارهٔ غار از آن استفاده شده است.

ادامه توضیحات...