قد انسان بعد از 30 سالگى به ازاى هر ده سال 1.27 سانتى

قد انسان بعد از 30 سالگى به ازاى هر ده سال 1.27 سانتى
توسط: ajaieb در تاریخ 03 مهر، 1395

توضیحات: قد انسان بعد از 30 سالگى به ازاى هر ده سال 1.27 سانتى متر کوتاه تر مى شود.

دانلود عکس قد در قد انسان بعد از 30 سالگى به ازاى هر ده سال 1.27 سانتى

ادامه توضیحات...