صبح امروز حدود ۳۰ بهله عقاب به دلیل خوردن لاشه مرغ های...

صبح امروز حدود ۳۰ بهله عقاب به دلیل خوردن لاشه مرغ های...
توسط: animals در تاریخ 09 آبان، 1397

توضیحات: صبح امروز حدود ۳۰ بهله عقاب به دلیل خوردن لاشه مرغ های تلف شده ای که در حاشیه جاده سروستان به طرف تنگه غنیمی به صورت گسترده تخلیه شده بودند، از بین رفتند! #محیط_زیستادامه توضیحات...

متن مرتبط: