فوری استعفای ناطق نوری از ریاست بازرسی دفتر رهبری استع...

فوری

استعفای ناطق نوری از ریاست بازرسی دفتر رهبری
استع...
توسط: news در تاریخ 28 اردیبهشت، 1396

توضیحات: فوری

استعفای ناطق نوری از ریاست بازرسی دفتر رهبری
استعفا برای جلوگیری از سوء استفاده سیاسی از نهاد رهبری و نهادهای انقلابی /منبع:جماران


ادامه توضیحات...