هفته نامه پاسارگاد گزارشی دارد درباره "فرآیند گرفتن و ف...

هفته نامه پاسارگاد گزارشی دارد درباره "فرآیند گرفتن و ف...
توسط: news در تاریخ 28 خرداد، 1396

توضیحات: هفته نامه پاسارگاد گزارشی دارد درباره "فرآیند گرفتن و فروش جیرجیرک در سیرجان"
- نمیدونستم سیرجان و مناطقی از کرمان خوردن جیرجیرک مرسوم است


乙ɦÆƄz
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: