ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند

ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند
توسط: news در تاریخ 08 بهمن، 1395

توضیحات: ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند

قرار است روسای جمهور آمریکا و روسیه در تماسی تلفنی به عنوان اولین مکالمه میان دو طرف پس از بر روی کار آمدن ترامپ، فردا بایکدیگر گفت‌وگو کنند/ایسنا

دانلود عکس ترامپ در ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند
دانلود عکس و در ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند
دانلود عکس پوتین در ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند
دانلود عکس فردا در ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند
دانلود عکس گفت‌وگو در ترامپ و پوتین فردا گفت‌وگو می‌کنند

ادامه توضیحات...