تصویری از هواپیمای حامل فرماندهان ارشد نظامی کشو

تصویری از هواپیمای حامل فرماندهان ارشد نظامی کشو
توسط: Army در تاریخ 07 مهر، 1395

توضیحات: تصویری از هواپیمای حامل فرماندهان ارشد نظامی کشور که در هفتم مهر 1360 سقوط کرد/رجانیوز

ادامه توضیحات...