رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی:بانک‌مرکزی

رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی:بانک‌مرکزی
توسط: news در تاریخ 12 دی، 1395

توضیحات: رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی:بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌ الان به‌دنبال‌ حذف‌صفرهای‌پول‌ملی نیست/انجام رفرم پولی نیازمندمطالعات تخصصی است/اسکناس‌های قدیمی ریال فعلا حذف نمی‌شوند/خبرآنلاین

دانلود عکس رییس در رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی:بانک‌مرکزی

ادامه توضیحات...