دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل

دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
توسط: danesh در تاریخ 01 دی، 1395

دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل

دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل 480 کیلومتر، در شرق رودخانه شور قرار گرفته و طبق آخرین خبرها ، ناسا نام گندم بریان را در صدر لیست گرمترین نقاط جهان قرار داده است دانلود عکس دشت در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل دانلود عکس گندم در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل دانلود عکس بریان در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل دانلود عکس در در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل دانلود عکس حاشیه در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
امتیاز : 86 از 100 تعداد رای دهندگان 110

توضیحات: دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل 480 کیلومتر، در شرق رودخانه شور قرار گرفته و طبق آخرین خبرها ، ناسا نام گندم بریان را در صدر لیست گرمترین نقاط جهان قرار داده است


دانلود عکس دشت در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
دانلود عکس گندم در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
دانلود عکس بریان در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
دانلود عکس در در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل
دانلود عکس حاشیه در دشت گندم بریان در حاشیه کویر لوت و در مساحتی معادل

عکسهای مرتبط

telegram