اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در

اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در
توسط: news در تاریخ 22 دی، 1395

توضیحات: اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، درباره آینده دموکراسی آمریکا هشدار داد و شعار معروف هشت سال قبل خود "بله ما می توانیم" را به "بله ما می توانستیم" تبدیل کرد/ ایرنا

دانلود عکس اوباما در اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در
دانلود عکس در در اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در
دانلود عکس سخنرانی خداحافظی اش در اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در
دانلود عکس در در اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در
دانلود عکس ایالت در اوباما در سخنرانی خداحافظی اش در ایالت شیکاگو، در

ادامه توضیحات...