حساب کاربری دفتر مقام معظم رهبری در رتبه دوم پُرتعامل‌ت...

حساب کاربری دفتر مقام معظم رهبری در رتبه دوم پُرتعامل‌ت...
توسط: news در تاریخ 23 فروردین، 1396

توضیحات: حساب کاربری دفتر مقام معظم رهبری در رتبه دوم پُرتعامل‌ترین حساب‌های کاربری اینستاگرام بین رهبران دنیا قرار دارد.#حساب قدیمی‌ترین شاخه ریاضیات است. احتمالاً پیدایش این فن ناشی از نیاز انسان به شمارش اشیا و دارائی‌ها بوده است.
پایه‌ای‌ترین عملیات #حساب جمع و تفریق و ضرب و تقسیم است.
آموزش #حساب از گذشته‌های دور جزو برنامه آموزشی کودکان دبستانی بوده است.
ریاضی‌دانان معمولاً #حساب را با نظریه اعداد مترادف می‌دانند.
واژه #مقام معانی گوناگون دارد:
#مقام (موسیقی ایرانی) اصطلاحی در موسیقی است.
دهستان #مقام نام دهستانی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است.
#مقام به معنی مرتبه و منصب است.
#مقام به معنی جا و محل اقامت است.
#مقام، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران.
#مقام ابراهیم.

ادامه توضیحات...