کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونی در پی درخواست‌های مردمی

کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونی در پی درخواست‌های مردمی
توسط: news در تاریخ 30 اردیبهشت، 1398

توضیحات: کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونی در پی درخواست‌های مردمی

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از کاهش پخش تبلیغات مربوط به اهدای عضو در تلویزیون خبر دادادامه توضیحات...

متن مرتبط: