این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است

این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است
توسط: fun در تاریخ 15 شهریور، 1395

توضیحات: این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است

شرکت سامسونگ کمربند هوشمندی تولید کرده که وضعیت غذا خوردن و مصرف کالری را محاسبه و به تلفن‌ همراه ارسال می‌کند./ جام
دانلود عکس این در این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است
دانلود عکس کمربند در این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است
دانلود عکس هوشمند در این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است
دانلود عکس مشاور در این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است
دانلود عکس تغذیه در این کمربند هوشمند مشاور تغذیه است

ادامه توضیحات...