مسئولان اندونزی برای استقبال از پادشاه عربستان 60

مسئولان اندونزی برای استقبال از پادشاه عربستان 60
توسط: news در تاریخ 11 اسفند، 1395

توضیحات: مسئولان اندونزی برای استقبال از پادشاه عربستان 60 هزار دانش آموز را سازماندهی کردند/عصرایران


ادامه توضیحات...