تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ

تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد  را در اختیار دارد بخ
توسط: varzeshi در تاریخ 15 بهمن، 1395

توضیحات: تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخاطر سردادن شعارهای ناپسند در بازی هفته هجدهم سوپر لیگ با جریمه سنگین 48 هزار و پانصد یورویی از سوی کمیته انضباطی مواجه شد/فارس

دانلود عکس تیم در تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ
دانلود عکس المپیاکوس در تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ
دانلود عکس که در تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ
دانلود عکس انصاری‌فرد در تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ
دانلود عکس را در تیم المپیاکوس که انصاری‌فرد را در اختیار دارد بخ

ادامه توضیحات...