امروز 20 اکتبر ( ۲۸ مهر ) روز جهانی مبارزه با پوکی استخ...

امروز 20 اکتبر ( ۲۸ مهر ) روز جهانی مبارزه با پوکی استخ...
توسط: salamat در تاریخ 28 مهر، 1397

توضیحات: امروز 20 اکتبر ( ۲۸ مهر ) روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان است.
سازمان بهداشت جهانی پوکی استخوان را چهارمین بیماری خاموش دنیا اعلام کرده است. #سلامتیادامه توضیحات...

متن مرتبط: