رزمایش قطع اینترنت در ایران

رزمایش قطع اینترنت در ایران
توسط: news در تاریخ 02 بهمن، 1397

توضیحات: رزمایش قطع اینترنت در ایران
قطع خدمات بانکی به سرورهای خارجی برای دو ساعت
تمام سرویس‌های مبتنی بر کارت در تاریخ ١٣٩٧/١١/٧ از ساعت ١٠ تا ١٢ به‌مدت دو ساعت قطع خواهد بود
پس از پایان رزمایش تمامی سرویس‌ها به حالت عادی خود باز خواهند گشت/تسنیم #فناوریادامه توضیحات...

متن مرتبط: