رهبرانقلاب:کسی که وقتی کشوراسلامی موردتهدید است،

رهبرانقلاب:کسی که وقتی کشوراسلامی موردتهدید است،
توسط: islam در تاریخ 10 اسفند، 1395

توضیحات: رهبرانقلاب:کسی که وقتی کشوراسلامی موردتهدید است،آماده دفاع از ارزشها و میهن اسلامی و پرچم اسلام است،میتواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید،پشت سر ایشان خواهدبود.٨١/٧/٣٠
#مهدويت_رهبري


ادامه توضیحات...