دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike

دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike
توسط: animals در تاریخ 13 مهر، 1395

توضیحات: دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike Jigoku و یا "برکه ی خون جهنم" است. قرمزی چشمه به خاطر وجود اکسید آهن و اکسید منیزیم است

دانلود عکس دیدنی ترین در دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike
دانلود عکس چشمه در دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike
دانلود عکس ی آب در دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike
دانلود عکس گرم در دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike
دانلود عکس ژاپن در دیدنی ترین چشمه ی آب گرم ژاپن چشمه ی قرمز رنگ Chinoike

ادامه توضیحات...