مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خا...

مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خا...
توسط: news در تاریخ 22 اسفند، 1396

توضیحات: مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار شدند
منزل تهیه شده، یک خانه‌ حیاط‌دار 100 متری با 80 متر زیربناست که در همان محله‌ ایثار ارومیه خریداری شده استادامه توضیحات...

متن مرتبط:
مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار ... | ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت در محله‌ ایثار ارومیه خانه‌ای برای مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش تهیه کرد و تحویل این ...
مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار ... | در پی تخریب منزل مادر معلول و زمین گیر ارومیه ای که دارای دو فرزند سندروم داون است و انعکاس گسترده این موضوع در رسانه ها که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم نوع دوست ...
مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش خانه دار ... | سلامت نیوز : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت در محله ایثار ارومیه خانه ای برای مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش تهیه کرد و ...
مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش خانه دار ... | ساعت 24-در پی تخریب منزل مادر معلول و زمین گیر ارومیه ای که دارای دو فرزند سندروم داون است و انعکاس گسترده این موضوع در رسانه ها که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم ...
مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار ... | سلامت نیوز: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت در محله ایثار ارومیه خانه ای برای مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش تهیه کرد و ...
مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش خانه دار ... | مادر معلول ارومیه ای و دو فرزند مبتلا به سندرم داونش خانه دار شدند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت در محله ایثار ارومیه خانه ای برای مادر معلول ...
مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار ... | مادر معلول ارومیه‌ای و دو فرزند مبتلا به سندرم‌داونش خانه‌دار شدند: دولت بهار: در پی تخریب منزل مادر معلول و زمین‌گیر ارومیه‌ای که دارای دو فرزند سندروم داون ...