هرجایی از شهر، کارتن خواب ها رو دیدید یه زنگ بزنید

هرجایی از شهر، کارتن خواب ها رو دیدید یه زنگ بزنید
توسط: news در تاریخ 05 آذر، 1395

توضیحات: هرجایی از شهر، کارتن خواب ها رو دیدید یه زنگ بزنید به شماره 137 تا شهرداری جهت جابه‌جایی‌ آنها به گرم خونه ها اقدام کنه

ادامه توضیحات...