شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز

شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز
توسط: news در تاریخ 22 بهمن، 1395

توضیحات: شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرزن جشنواره فجربرای«رگ خواب»:
همه دوستان پدرم وخودم درهیئت داوران بودند که جایزه گرفتم!/جایزه ام را به فریماه فرجامی تقدیم می کنم .

دانلود عکس شوخی لیلا در شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز
دانلود عکس حاتمی بعدازدریافت در شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز
دانلود عکس سیمرغ در شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز
دانلود عکس بهترین در شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز
دانلود عکس بازیگرز در شوخی لیلا حاتمی بعدازدریافت سیمرغ بهترین بازیگرز

ادامه توضیحات...