نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چی

نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چی
توسط: news در تاریخ 12 دی، 1395

توضیحات: نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چین ساخته شد/مقامات محلی میگویند که این بزرگ‌راه در راستای حفاظت از محیط زیست و برای جلوگیری از تخریب جنگل و کوه،ساخته شده است/ایسنا

دانلود عکس نخستین در نخستین جاده بر روی آب به تازگی در استان هوبی در چی

ادامه توضیحات...