رییس‌جمهور در مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره

رییس‌جمهور در مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره
توسط: news در تاریخ 13 بهمن، 1395

توضیحات: رییس‌جمهور در مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره‌های ناهید ١ ، پیام امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان ١ رونمایی کرد/باشگاه خبرنگاران


دانلود عکس رییس‌جمهور در رییس‌جمهور در مراسم روز فناوری فضایی از ماهواره

ادامه توضیحات...