پاسخ حوزه هنری به بیانیه کانون کارگردانان:

پاسخ حوزه هنری به بیانیه کانون کارگردانان:
توسط: cinema در تاریخ 27 مهر، 1397

توضیحات: پاسخ حوزه هنری به بیانیه کانون کارگردانان:
«عرق سرد» در سالن‌های ما نمایش داده نشده و نخواهد شد.ادامه توضیحات...

متن مرتبط: