دلیل بی میلی جنسی در خانمها:

دلیل بی میلی جنسی در خانمها:
توسط: salamat در تاریخ 18 شهریور، 1395

توضیحات: دلیل بی میلی جنسی در خانمها:

هورمونى:
یائسگی، ضدباردارى، شيردهى
دارو:
ضدافسردگی، شیمی درمانی
عصبی:
پارکینسونMS جراحى لگن
روانی:
افسردگی، بی خوابی، زناشويى

دانلود عکس دلیل در دلیل بی میلی جنسی در خانمها:
دانلود عکس بی میلی جنسی در در دلیل بی میلی جنسی در خانمها:
دانلود عکس خانمها: در دلیل بی میلی جنسی در خانمها:

ادامه توضیحات...