ظریف: «حوادث» را من در چند گفتگو در ماه آوریل، پیش‌بینی...

ظریف:
«حوادث» را من در چند گفتگو در ماه آوریل، پیش‌بینی...
توسط: news در تاریخ 24 اردیبهشت، 1398

توضیحات: ظریف:
«حوادث» را من در چند گفتگو در ماه آوریل، پیش‌بینی کردم؛ نه به این دلیل که من یک نابغه هستم، بلکه به این دلیل که تیم "ب"، چنین گستاخانه از نسخه جان بولتون پیروی می‌کند.

به هر حال، نیمی از تیم ب، شرکای جرم جنگ فاجعه‌بار عراق بودند. یادآوری آشکار!ادامه توضیحات...

متن مرتبط: