️فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

️فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹
توسط: varzeshi در تاریخ 12 بهمن، 1397

توضیحات: ️فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹

پرچم اسپایر بر فراز قاره کهن برافراشته شد/ قطر جام هفدهم را با شایستگی به خانه برد

ژاپن ۱ - ۳ قطر
ادامه توضیحات...

متن مرتبط: