واكنش احمدى نژاد به تصويب CFT در مجلس #سیاسی

واكنش احمدى نژاد به تصويب CFT در مجلس #سیاسی
توسط: news در تاریخ 16 مهر، 1397

توضیحات: واكنش احمدى نژاد به تصويب CFT در مجلس #سیاسیادامه توضیحات...

متن مرتبط: